In een open brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de SP-fractie gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte-regeling door de gemeente. De SP drong aan op zo’n onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van publicaties in Dagblad De Limburger en NRC over bevoordeling van staatssecretaris en oud-wethouder Knops bij de bouw van een lange gevelboerderij in het buitengebied.

Achter gesloten deuren

Volgens de SP lijkt een meerderheid van de gemeenteraad zich achter gesloten deuren te willen laten informeren over het dossier Knops alvorens ze een besluit neemt over het wel of niet instellen van een onafhankelijk onderzoek. De socialisten zijn van mening dat de informatie over het dossier in het openbaar verstrekt moet worden.

Openbaar

In een voorstel aan de fractievoorzitters in Horst aan de Maas staat dat de fracties ge├»nformeerd worden in een bijeenkomst van het seniorenconvent, een bijeenkomst van fractievoorzitters die normaal gesproken gebruikt wordt om hen te informeren over zaken die geheim moeten blijven. Daarna wordt dan in het presidium, een bijeenkomst van fractievoorzitters waarin de agenda voor de gemeenteraadsvergaderingen vastgesteld wordt, besloten of er een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden of niet. Wat de SP-fractie betreft dient de besluitvorming in alle openbaarheid plaats te vinden en dient er snel besloten te worden over wel of niet een onderzoek. “Het gaat om de integriteit van het openbaar bestuur en dan is overleggen achter gesloten deuren niet adequaat”, aldus de socialisten.