De kinderen van de groep 5-6 van basisschool De Brink in Melderslo kregen dinsdag bezoek van een topsporter. Volleybalster Karin Mennen was aanwezig om een gastles te geven met het thema ‘fair-play’. Dit alles in het kader van KERNgezond. Tijdens de gastles gingen de kinderen op verschillende manieren in op ‘gezond gedrag’ en hoe een topsporter dit toepast in haar sport en dagelijks leven.
 
Fair-play
 
Zo begonnen de kinderen de dag met het maken van een woordweb rondom fair-play. Alles waar ze aan dachten mochten ze opschrijven op een groot papieren vel. Nadat alle leerlingen hun input hadden gegeven werd dit klassikaal besproken. Vervolgens gingen ze aan de hand van verschillende sportfilmpjes de discussie aan over fair-play. Aspecten die de kinderen ook kunnen vertalen naar de schoolsituatie. De activiteit werd uiteraard afgesloten met een groepsfoto en handtekeningen van Karin. Het was wederom een erg leerzame en leuke activiteit. De volgende activiteit staat gepland op 21 april.