Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gefaseerd woningen toe te voegen in Lottum. Daarvoor wordt locatie Horsterdijk als toekomstige woningbouwlocatie aangewezen.

Een jaar geleden besloot het college nog in de kern Lottum geen strategische gronden voor woningbouw te verwerven en nieuwe projectmatige woningbouw toe te voegen. Na een dorpsbijeenkomst in Lottum op 20 februari 2020 waarbij circa 25  jongeren uitspraken behoefte te hebben aan betaalbare koopwoningen komt het college daar nu op terug. Rudy Tegels is verheugd met dit besluit: “Sowieso zetten we vol in op het toevoegen van extra woningen, bouwen naar behoefte. In de kleine kernen is dit wat minder vanzelfsprekend als in de grotere kernen. Daarom is het extra mooi dat een groep, in dit geval jonge, inwoners zich verenigt heeft en dat we als gemeente dan toch mee kunnen werken omdat het kansrijk lijkt.”

Eerste fase

Aan de Horsterdijk in Lottum komt in de eerste fase ruimte voor circa 30 tot 35 woningen. De planvorming en bestemmingswijziging voor deze woningen wordt na de zomer opgestart en waarschijnlijk eind 2021 in uitvoering gebracht. De gemeente is nog met de dorpsraad in gesprek over het toevoegen van woningen in andere segmenten, zoals sociale huur en levensloopbestendige woningen.