Verenigingen uit Lottum willen dat de gemeente snel met een plan komt om de Smetenhof te verbouwen. De noodzaak om snel te starten met verbouwen van het multifunctionele centrum (MFC) is groot. De verenigingen hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad.

Aanpassing van de Smetenhof is in basis nodig om een toekomstgerichte en gezonde exploitatie van het gebouw te realiseren. Na het sluiten van Café-Zaal de Harmonie, in 2019, is aanpassing noodzakelijker geworden, omdat meer verenigingen gebruik zijn gaan maken van de Smetenhof terwijl het gebouw daar niet op ingericht is. Met tijdelijke, kleine maatregelen werden snel oplossingen gevonden om de verenigingen een dak boven het hoofd te bieden. Maar wel met de belofte dat op korte termijn een structurele verbouwing van de Smetenhof gerealiseerd zou worden.

Wensen en behoeften

Door het gebouw te vernieuwen, het energieneutraal te maken en in te richten passend bij de wensen en behoeften van de verenigingen, is een gezonde exploitatie mogelijk. “Daarnaast verbetert een verbouwing de multifunctionaliteit van het gebouw en creëert het een fijne en gezonde plek voor alle inwoners van Lottum”, aldus de elf verenigingen.

Met dit in het achterhoofd zijn de Lottumse verenigingen bij elkaar gaan zitten. Een afvaardiging van de verenigingen heeft samen met andere vrijwilligers, ambtenaren van de gemeente, Synthese en een architect plannen ontwikkeld om van de Smetenhof een toekomstgericht en gezonde locatie te maken voor cultuur, binnensport, dagbesteding, jongerenwerk, muziek en andere activiteiten. De plannen zijn in 2020 aan het dorp gepresenteerd en het draagvlak is groot.

Noodzaak

De noodzaak is volgens de verenigingen groot. Het gebouw kampt met lekkages, een lift die regelmatig kapot is, verouderde sanitaire voorzieningen en verouderde klimaatbeheersing.

De Lottumse verenigingen hopen dat de gemeente prioriteit gaat geven aan het project. De VVD Horst aan de Maas schaart zich achter de verenigingen en heeft vragen gesteld aan het college.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com