Samen Duurzaam Norbertuswijk heeft grootse plannen om in samenwerking met de Gemeente en Waterklaar! de afkoppeling van regenwater van het riool, en daarmee de wateroverlast in de Norbertuswijk wijk aan te pakken. Het originele plan was om te starten met het gebied Meterikseweg, Zegersstraat, Wittenhorststraat, Pr. Bernhardstraat en Pr. Beatrixstraat. Deze bewoners waren geïnformeerd en de persoonlijke uitnodigingen waren verstuurd, maar door de coronamaatregelen is het voorlopig niet te realiseren om grootschalig met de ruim vijftig bewoners aan tafel te gaan om de plannen te bespreken. Wanneer de coronamaatregelen een verdere aanpak niet meer in de weg staan zal dat project weer ter hand worden genomen. Uitgesteld, maar zeer zeker niet vergeten.

Waterafkoppeling

Elders in de wijk hebben een 10-tal bewoners van de Rembrandtstraat zich bij Samen Duurzaam Norbertuswijk gemeld met het plan om tot waterafkoppeling van het riool van hun woningen over te gaan. Deze 10 bewoners hebben dinsdag 8 september in het Huis van de Wijk uitleg gehad omtrent de mogelijkheden voor de inham Rembrandtstraat. Peter Reuten van de gemeente Horst aan de Maas, Giel van Eck (Watermanagement/Waterklaar!) en Richard Palmen (Grondverzetbedrijf Palmen) gaven een heldere uitleg. De enthousiaste bewoners hebben na afloop een werkgroepje gevormd om samen een voorstel te maken voor de inrichting van het veldje voor hun woningen en gaan binnenkort verder met de gemeente in gesprek.