Het college van Horst aan de Maas heeft besloten een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westsingel 201 te Horst te verlenen. Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat daar de nieuwe kazerne bouwen als vervanging voor de huidige brandweerkazerne aan de Americaanseweg.

De nieuwe kazerne is goed bereikbaar en centraal gelegen in het verzorgingsgebied van brandweer Horst. Uit de ruimtelijke beoordeling bleek dat de plannen voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daarom kon een ingediende zienswijze weerlegd worden.

Beschermde vogelsoorten

Omdat de locatie in het foerageergebied van beschermde vogelsoorten ligt, is daar bij de inrichting van het plan rekening mee gehouden.