Als het aan wethouder Roy Bouten (PvdA) ligt worden buitenlandse werknemers in de gemeente gezien als ‘nieuwe buren’. Werknemers die een dienstverband hebben van meer dan 7 maanden worden ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Arbeidsmigranten die korter werken worden niet ingeschreven, maar betalen toeristenbelasting.

De werknemers die kort verblijven wonen straks zoveel mogelijk buiten de dorpen, stelt Bouten. De langdurige arbeidsmigranten worden ingeschreven in de BRP en wordt het proces van sociale integratie gestart. “Dit zien we breed”, aldus Bouten. “Van taal tot afvalsysteem.”

Wet

“Met zoveel kortstondig verblijf is het onmogelijk om je aan de wet te houden.” Nu moeten buitenlandse werknemers die vier maanden of langer in Nederland werken, opgenomen worden in de gemeentelijke basisadministratie. “Dat is met de aantallen in Horst aan de Maas en met de beschikbare ambtelijke bezetting niet te doen. Daarom kiezen wij er bewust voor om medewerkers die een contract van zeven maanden of langer hebben in te schrijven én bij die groep meteen in te zetten op integratie”, aldus de wethouder Werk en Inkomen.

Wonen

Dat betekent concreet dat langdurige arbeidsmigranten in de gemeente zoveel mogelijk komen te wonen in de woonwijken van de gemeente. De plekken op het erf van de bedrijven waar migranten werken is straks bedoel voor de kortstondige werknemers, stelt Bouten.