In een voorstel aan de gemeente is het plan om op de centrumring in Horst gedeeltelijk tweerichtingsverkeer in te stellen in plaats van het huidige eenrichtingsverkeer. Het betreft dan het gedeelte van de Herstraat tussen inrit Kerkeveld en Wilhelminaplein, en op de Gasthuisstraat vanaf de kruising met de Venloseweg tot aan de inrit naar St. Antoniuspark. De plannen van een extern adviesbureau werden vandaag gepresenteerd door wethouder Eric Beurskens.

Doorgang Herstraat

In het voorstel wordt ook gesproken over de doorgang vanuit de Herstraat richting het nieuwe Gasthoêsplein. De doorgaande route blijft in stand en verkeer kan gebruik blijven maken van de centrumring in haar huidige vorm. Om een optische verbinding te maken tussen de Kerkstraat en het Gasthoêsplein worden de rijbaan en de trottoirs verhoogd aangelegd en vervangen door klinkers zoals gebruikt op het plein. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een auto en voetgangersdeel. De weg wordt versmald waar door een breed trottoir aangelegd kan worden. Hier door ontstaat een twee meter brede loopverbinding. Om voetgangers veilig te laten oversteken komt het bestaande zebrapad terug in het nieuwe ontwerp.

Pilot

Verder zal de Kloosterstraat ingericht worden als eenrichtingsverkeer vanuit de Herstraat. Dit zal, samen met het gedeeltelijke tweerichtingsverkeer op de Herstraat en Gasthuisstraat voor een proefperiode van een half jaar zijn. Naast de juridisch noodzakelijke bebording worden opvallende informatieborden geplaatst waarmee de weggebruiker wordt geattendeerd op de gewijzigde situatie. Een maand vóór het verlopen van de pilot vindt een evaluatie plaats en wordt besloten of de verkeersmaatregel defnitief wordt. De pilot start in september.

Mogelijk wordt in een later stadium ook tweerichtingsverkeer ingesteld vanuit de uitritten van de parkeerterreinen Kloosterhof en Cuppenpedje tot aan de Gasthuisstraat.

Omdraaien eenrichting 

In het plan is ook sprake van het omdraaien van het eenrichtingsverkeer over de centrumring. Deze maatregel wordt echter niet ingesteld. “De beperkte effecten wegen niet op tegen de impact en kosten van deze ingrijpende maatregel”, aldus wethouder Beurskens.

Deze maand worden de voorgestelde maatregelen besproken met vertegenwoordigers van het winkelcentrum en de bewoners van verschillende straten. In juli komen de plannen aan bod in de gemeenteraad. Daarna neemt het college een definitieve beslissing.