Nog voor de carnaval zal BLM starten met voorbereidende werkzaamheden voor het Cultuurplein. Vanaf 27 februari worden wegwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving rondom  ’t Gasthoês. Hierdoor zullen de Gasthuisstraat en het Kuijperplein worden afgesloten voor verkeer vanaf de Kranestraat tot en met de Linnenstraat. 

Voetpaden en tijdelijk pad

Nog voor de carnaval worden er groenvoorzieningen en straatmeubilair verwijderd en wordt er een keetvoorziening geplaatst aan de Dr. van de Meerendonkstraat.. Vervolgens wordt er gewerkt aan het riool en de nieuwe wegverharding in de Gasthuisstraat en aan de parkeerplaats naast de Kuijperflat. Ook het Sint Antoniuspark is niet meer bereikbaar vanuit de zijde van’t Gasthoês. Aanwonenden kunnen te allen tijde hun woning bereiken via bestaande en nieuwe voetpaden of via een tijdelijk pad van loopschotten

Tijdelijk parkeerterrein

De gemeente gaat een week na de carnaval een tijdelijk parkeerterrein aanleggen achter het Koetshuus aan de Gasthuisstraat. Hierdoor wordt gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen voor de zuidkant van het centrum  tijdens de aanleg van het Gasthoêsplein. Na de oplevering van ’t Gasthoês en de afronding van het plein vervallen deze parkeerplaatsen weer en worden ze vervangen door groen.