De schoolexamens op het Dendron College zijn per direct opgeschort. Dit heeft de school besloten na het advies van de VO-raad. Net als op meer middelbare scholen werden er maandag ook op het Dendron College schoolexamens afgenomen. Dit met de nodige maatregelen. Zo stonden de tafels en stoelen een eind uit elkaar, eindexamenleerlingen moesten verschillende ingangen van de school gebruiken, en niet bij elkaar staan kletsen in de school.Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart, adviseert de VO-raad de school nu om de schoolexamens tijdelijk op te schorten. Wij volgen dit advies en schorten per direct alle schoolexamens op.
 
Spoedoverleg
 
 
‘’Wij volgen dit advies en schorten per direct alle schoolexamens op. We begrijpen dat dit een teleurstelling is, omdat er al veel energie is gestoken in de voorbereidingen van de schoolexamens en op dit late moment het besluit is genomen het schoolexamen tijdelijk op te schorten. De verscherpte maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, hebben voor het onderwijs verwarring veroorzaakt: hoe is een verbod op samenkomsten te verenigen met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen?  De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen. Over dit laatste verwachten we morgen duidelijkheid”, aldus de VO-raad. De school geeft aan dat zodra er meer bekend is, de ouders en leerlingen zo snel mogelijk hierover te informeren, en hopen op begrip in deze moeilijke tijden.