Het college van burgemeester en wethouders komt met een pakket aan steunmaatregelen naar aanleiding van de problemen die zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. De maatregelen zijn erop gericht om ondernemers, ZZP’ers en inwoners te helpen om te gaan met de gevolgen van het virus. Het is een lokale aanvulling op de tijdelijke landelijke regelingen voor banen en economie.

Bijstandsverlening

Zo ontvangen zelfstandige ondernemers een bijstandsverlening, een extra ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De gemeente baseert zich hierbij op een tijdelijke, versoepelde regeling van het Rijk, die gemeenten uitvoeren. Om de regeling uit te kunnen voeren, zet de gemeente extra medewerkers in.

Gemeentelijke belastingen

Tot en met 31 mei zal de gemeente geen belastingaanslagen meer opleggen en worden er geen betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen gestuurd. Verzoeken voor uitstel van betaling of andere betalingsregelingen worden snel en soepel toegepast. Inwoners of bedrijven met financiële problemen door het coronavirus kunnen vragen om uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

Met gesubsidieerde bedrijven of instellingen die nu niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bespreekt de gemeente of en hoe zij op een andere manier hun prestatie kunnen leveren in plaats van de subsidie te korten.

Sneller betalen

De gemeente gaat zelf versneld facturen betalen. Horst aan de Maas gaat bedrijven, waar mogelijk, nog sneller dan de bestaande norm van 14 dagen betalen.

Loket

Er wordt een loket ingericht waar inwoners en bedrijven hun vraag achten kunnen laten. Men wordt dan zeer snel door de juiste persoon teruggebeld. Voor ondernemers komt online een speciaal ondernemersloket waar in één overzicht landelijke en lokale regelingen worden geplaatst en waar men moet zijn voor inhoudelijke informatie of het aanvragen ervan.

Verenigingen

Het college gaat inventariseren waar verenigingen en stichtingen tegen aan lopen en bekijkt hoe zij hen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

NLW

Horst aan de Maas werkt intensief samen met Venray en Peel en Maas om sociaal werkbedrijf NLW draaiende te houden.

Burgemeester Palmen over de maatregelen: “We zijn ons ervan bewust dat we als gemeente de gevolgen van deze crisis voor onze inwoners en ondernemers niet kunnen doen verdwijnen. Maar we hebben geluisterd naar de behoeften en snel en eensgezind deze maatregelen genomen. Zijn we er daarmee? Waarschijnlijk niet. Zal alles even soepel en snel verlopen? Waarschijnlijk niet voor iedereen. Maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om zoveel als we kunnen inwoners en bedrijven te steunen in deze situatie. Vandaar ook dat we ons ‘spaargeld’, dat normaal gesproken voor gemeentelijke tegenvallers wordt gereserveerd, vrij maken voor de samenleving.”