(Foto: Google streetview)

Het college B & W van de gemeente Horst aan de Maas heeft het woonwagenbeleid vastgesteld. Dat is onderdeel van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, oftewel het Masterplan Wonen. Het woonwagenbeleid is opgesteld in samenwerking met bewoners van de verschillende woonwagenhofjes en met Wonen Limburg. Het beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die neemt daar in maart een besluit over. Wonen Limburg gaat over het toewijzen van de standplaatsen.

“Belangrijk uitgangspunt voor ons vanuit het Masterplan Wonen is ‘goed wonen voor iedereen’”, aldus wethouder Rudy Tegels. “Het is goed dat er nu voor deze groep inwoners duidelijkheid is over de uitbreiding van standplaatsen. Aanvullend op de vaststelling van dit beleid zullen we op sommige locaties met woonwagenbewoners en omwonenden in gesprek gaan om plannen concreet vorm te geven.”

Behoefteonderzoek

Voorafgaand aan het maken van afspraken over standplaatsen is er eerst een behoefteonderzoek uitgevoerd. In Horst aan de Maas zorgt dit voor een concrete uitbreidingsbehoefte van twaalf extra standplaatsen. Vier van deze standplaatsen kunnen toegevoegd worden aan de bestaande woonwagenhofjes in Sevenum en Meerlo. De standplaatsen zijn vrij eenvoudig te realiseren, omdat beide locaties vroeger al extra standplaatsen hadden. Voor de andere acht standplaatsen wordt voorgesteld een nieuw woonwagenhofje te realiseren. Hiervoor wordt een locatie onderzoek gestart.  

Vervolg

Voor acht standplaatsen wordt dus een nieuwe locatie gezocht. Deze bewoners wonen nu op recreatiepark De Schatberg in Sevenum. Aan de nieuwe locatie stelt de gemeente Horst aan de Maas een aantal criteria. Op locaties die in aanmerking komen voor een woonwagenhofje volgt er uiteraard een omgevingsgesprek met omwonenden én toekomstig woonwagenbewoners.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com